Travelwire


Dag 5: Curitiba - Cascavel

Vrijdag 29 juli

Om 6.45 uur wordt er nog even aan het verslag gewerkt. Om half acht verzamelen we en nadat we betaald hebben gaat 'vesting Stratus' weer open. We rijden naar de Hollandse kolonie Carambei. “Enkele emigrantenfamilies verlieten het vruchtbaar beschouwde bosgebied van Gonçalves Junior met zijn vele plagen en vestigden zich 80 km noordelijker in het ongeveer op 1.000 m hoogte gelegen Carambeí. Nabij de spoorlijn vonden zij in dit prairieachtige gebied de ruimte en de omstandigheden om een bestaan op te bouwen als veehouder. Het project van een Braziliaanse spoorwegmaatschappij bood een start voor kolonisten van Nederlandse en ook van Duitse herkomst. De groep Nederlanders die naar Carambeí ging groeide geleidelijk door de komst van gezinnen uit Nederland. Na zes jaar hadden zij reeds een oppervlakte van 5.000 ha in bezit. In de omgeving van Carambeí vestigden zich in de loop der jaren ook diverse gezinnen van Duitse afkomst waarmee werd samengewerkt. De Nederlandse kolonie werd versterkt door de komst van gezinnen uit Nederlands-Indië in de jaren dertig. Direct na de Tweede Wereldoorlog kende men een sterke opleving doordat nieuwe emigranten eigen veestapels meebrachten. Het vestigingsgebied heeft plaatselijk een enigszins Europees karakter. Dit komt doordat de nabijgelegen stad Ponta Grossa (250.000 inwoners in 1996) naast de emigranten die oorspronkelijk uit Oost-Europese landen komen, veel inwoners heeft met een Italiaanse achtergrond. Het merendeel van de oorspronkelijke Nederlandse emigranten in Carambeí beleed de Protestants Christelijke godsdienst. Men had vanuit Carambeí vanaf het begin contact met de Christian Reformed Church van de Verenigde Staten. Deze zorgde jarenlang voor de geestelijke verzorging. De godsdienstige oriëntatie werkte door op de beide vervolgvestigingen Castrolanda en Arapotí die in de nabijheid ontstonden. Deze werd met de steun Christelijke organisaties in Nederland zoals de Christelijke Emigratiecentrale opgezet.” Bron: De Nederlandse Agrarische Groepsvestigingen in Brazilië, bijlage C, via deze site.
We nemen een kijkje bij de kerk van Carambei. Het blijkt te gaan om de Igreja Evangélica Reformada -Carambeí Colônia. Door op de Nederlandse vlag te klikken krijg je de vertaling er gratis bijgeleverd. Dat was in het echt niet zo. De plaatselijke predikant werd onlangs overigens beroepen door de CGK te 's-Gravenhage-Rijswijk. Zulke dingen vallen me nu ineens op. Verder lopen we nog eens een winkel in en uit, en dat was het dan wel.

Het is heel leuk om te zien hoe de mensen, veelal van Hollandse en Duitse komaf, pogingen doen om hun afstamming vast te houden: een rood-wit-blauwe vlag, Hollandse tuintjes, een grote klomp voor Hotel 'De Klomp', een Zeeuws meisje in het logo van een zuivelbedrijf, molentjes. En niet te vergeten de vele Hollandse namen!

Voor ons is er verder toch weinig te beleven, we rijden door naar Cascavel, waar het in het donker niet meevalt om een onderkomen te vinden. Het wordt Oasis Motel, een stukje minder luxe dan gisteren. Nachtelijk bezoek verstoort de nachtrust, de geluiden bij de buren zijn duidelijk... Na een poosje wordt het ook daar stil en kan ik weer verder slapen.