Travelwire


Dag 6a: Nasq-e-Rostam

Woensdag 6 juli

We bezoeken vandaag eerst de necropolis Nasq-e-Rostam. Voor we er zijn, zien we een 'camping' in de stad, zomaar langs de kant van de weg, in tenten naar westerse snit (dus geen bedoe´nenbedoening). Wat daar nu de bedoeling van is, weten we niet. Buiten de stad worden akkers leeggehaald met behulp van combines. De arbeiders schijnen in deze periode in open tenten te wonen, en die zijn wel naar bedoe´nenmodel. De stoppels op de akkers worden platgebrand als de oogst binnen is. We komen ook nog enkele rijstvelden tegen.

Nasq-e-Rostam is de plaats waar Darius I (Darius de Grote), Xerxes (Ahasveros, de koning uit het Bijbelboek Esther), Artaxerxes I en Darius II begraven zijn. Helemaal zeker is men daar trouwens niet van, maar het is wel erg waarschijnlijk. Darius I stierf in 486 voor Christus. Xerxes I is in 465 voor Christus in zijn slaap vermoord door zijn Eerste Minister. Artaxerxes I is in 425 voor Christus gestorven. Darius II regeerde tot 404 voor Christus.

Artaxerxes op de hoge duikplank

Hun grafmonumenten zijn indrukwekkende rotsgraven van enorme afmetingen: 23 meter hoog en 18 meter breed. Aangezien zo'n 600 tot 700 jaar later ook Shapor I wat langer bekend wilde blijven, heeft hij zijn overwinning op de Romeinse keizer Valerianus in de brede rotsstrook onder de graffašades laten uitbeitelen. Dit gebeurde in de derde eeuw na Christus. Wat een duizelingwekkende afstanden in tijd worden hier overbrugd. Stel je voor dat men na de Tweede Wereldoorlog besloten zou hebben om de overwinning op de Duitsers te vereeuwigen op een gebouw uit... het jaar 1350! En dan te bedenken dat er sindsdien nog weer ruim 1700 jaar vervlogen zijn. Je kunt je er gewoon geen voorstelling van maken.